28 III – 3 IV 2022

Poniedziałek, 28. marca 6.30 Za + męża oraz ++ z rodziny z obu stron. 18.00 1) Za + Bogdana Surówka w 1. r. śmierci. 2) Za + męża Stefana Misiarz w 2 r. śmierci, + syna Ireneusza w 5. r. śmierci oraz ++ z rodziny Misiarz. Wtorek, 29. Marca 6.30 Dziękczynna za łaski...
27. Marca 2022

27. Marca 2022

– Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary, kolekta z dzisiaj przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii, z przyszłej niedzieli na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego w Opolu. – Dziś o godz. 16.00 zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem...

21 – 27 III 2022

Poniedziałek, 21. marca 6.30 O Boże błogosławieństwo w pewnej intencji. 18.00 1) Za ++ rodziców Małgorzatę i Józefa Łasut, ++ braci Bronisława i Mieczysława, ++ rodziców Franciszkę i Albina Białek z córką Barbarą. 2) Za + Mamę Małgorzatę w kol. r. śmierci, ++ dziadków...
20. Marca 2022

20. Marca 2022

– Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary, kolekta z dzisiaj przeznaczona będzie na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych, z przyszłej niedzieli na potrzeby naszej parafii. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w różnoraki sposób...
13. Marca 2022

13. Marca 2022

– Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary, kolekta z dzisiaj przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii, z przyszłej niedzieli na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych. Dziś przed kościołem zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło...