Poniedziałek, 30 grudnia
6.30 Z podziękowaniem za mijający rok oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże w Nowym Roku dla synów z rodzinami.

Wtorek, 31 grudnia
6.30
16.00 1) Za parafian.
2) Za + Zdzisława Rajewskiego w 5. rocznicę +.

Środa, 1 stycznia – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
8.00 Za + Józefę Gaweł w 1. rocznicę +.
9. 15 (kościół Matki Bożej) Za + Halinę Podgórską (1. greg.).
10.45 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla rodzin Bobryk i Sołtysek.
2) Za ++ męża Mieczysława Dregan, bratową Danutę i rodziców z obu stron.
12.00 Za ++ męża Mieczysława Ciaciurę, syna Zenona, córkę Krystynę i ++ z rodziny.
17.00 Za ++ Franciszka Gawła (w 28. rocznicę +), syna Adama Gawła i rodziców.

Czwartek, 2 stycznia – św. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła
6.30 1) Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla rodziny Pajestków.
2) Za + Franciszka Książka.
3) Za + Halinę Podgórską (2. greg.).

Piątek, 3 stycznia
6.30 1) Z prośbą o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku dla rodzin naszej parafii – od Straży Honorowej NSPJ.
2) Za ++ rodziców Genowefę i Władysława Kieliszków oraz Władysława Majewskiego.
3) Za + Halinę Podgórską (3. greg.).

Sobota, 4 stycznia
6.30 1) Za + córkę Adrianę w 20. rocznicę +.
2) Za + Halinę Podgórską (4. greg.).
18.00 Za ++ syna Dariusza Kołodziejczyka, męża Jerzego i ++ z rodziny.

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim, 5 stycznia
8.00 Za ++ rodziców Anielę i Władysława Małochlebów.
9.15 (kościół Matki Bożej) Za + Halinę Podgórską (5. greg.).
10.45 1) Za + męża Sylwestra Sikorskiego w 1. rocznicę +.
2) Za + ojca Czesława Kliś w 1. rocznicę +.
12.00 1) Za nowo ochrzczonych.
2) Za + ojca Jana Zwolińskiego.
16.15 Nieszpory.
17.00 Za ++ Longinę i Mariana Pułaneckich oraz ++ z rodziny.