Grupa Młodzieżowa

W naszej parafii działa także duszpasterstwo młodzieży, dzięki któremu powstała otwarta grupa prowadzona z myślą o ludziach młodych, którzy chcą umacniać życie wiarą.
Spotkania młodzieżowe odbywają się w każdy piątek po o godz. 19.00
W ramach duszpasterstwa podejmujemy różne wyzwania: spotykamy się na modlitwie, formacji duchowej, ale nie brakuje także i rekreacji, okazji do wspólnych wyjazdów, podejmujemy także dzieła charytatywne.
W dzisiejszym świecie nie jest łatwo wierzyć, ale na pewno warto. Zapraszamy do wspólnego budowania więzi z Bogiem i drugim człowiekiem.
„W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy. Nadzieja zaś jest zawsze związana z przyszłością, jest oczekiwaniem „dóbr przyszłych”. Jako cnota „chrześcijańska” jest ona związana z oczekiwaniem tych dóbr wiecznych, które Bóg przyobiecał człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Równocześnie zaś ta nadzieja, jako cnota „chrześcijańska” i „ludzka” zarazem, jest oczekiwaniem dóbr, które człowiek wypracuje, korzystając z talentów danych mu przez Opatrzność.
W tym znaczeniu – do Was, Młodych, należy przyszłość, tak jak należała ona niegdyś do pokolenia dorosłych – a z kolei wraz z nimi stała się teraźniejszością. Za tę teraźniejszość, za jej wieloraki kształt i profil, dorośli przede wszystkim są odpowiedzialni. Do Was należy odpowiedzialność za to, co kiedyś stanie się teraźniejszością wraz z Wami, a obecnie jest jeszcze przyszłością”. (Jan Paweł II, Życzenia dla młodych)