Sakrament Chrztu świętego

Udzielanie
Sakramentu chrztu świętego udzielamy w naszej Parafii w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00.

Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych
Nauki przedchrzcielne odbywają się w sobotę przed chrztem, czyli w sobotę przed pierwszą niedzielą, w kościele, o godz. 17.00.

Wymagane dokumenty
– świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
– dokumenty tożsamości rodziców
– zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
– dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania, stan cywilny)

Rodzice chrzestni
Prawo kościelne wymaga, aby rodzice chrzestni spełniali następujące warunki:
– mieli ukończony 16 rok życia
– sami przyjęli sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
– prowadzili życie zgodne z wiarą

PYTANIA DOTYCZĄCE CHRZTU

Co to jest chrzest?
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który:
-gładzi grzechy,
– daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca),
– czyni nas członkami Kościoła katolickiego,
– daje udział w kapłaństwie Chrystusa.

Jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu?
Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: „nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19-20).

Jak się chrzci?
Chrzci się przez zanurzenie kandydata w wodzie lub przez polanie wodą jego głowy, wypowiadając przy tym słowa: „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Czy chrzest jest konieczny do zbawienia?
Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: „Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). Powiedział też: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5).

Dlaczego chrzest przyjmuje się tylko raz w życiu?
Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, „charakter”, który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.

Kto może chrzcić w razie konieczności?
W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje kandydata, mówiąc: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”