Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło (…). Albowiem Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany. Na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju (Iz 9,1-3).

Radości z przeżywania świąt Narodzenia Pańskiego, obfitości Bożej łaski na ten czas, niech Chrystus Pan, który jest Światłością oświeca drogi Waszego życia.