Róże Różańcowe

Nasza Parafia może się poszczycić istnieniem już od wielu lat silnego oręża modlitewnego, jakim są Róże Różańcowe.

Każda z RÓŻ liczy po 20 osób, co w sumie daje liczną Armię naszych Parafian, którzy codziennie wołają przez wstawiennictwo Maryi, prosząc Boga w konkretnych intencjach im powierzonym. W pierwszą niedzielę miesiąca członkowie Róż różańcowych gromadzą się na nabożeństwie różańcowym o godz. 15.15. Grupa ta jest wielką dumą naszej parafii, oraz duchowym, modliewnym wielkim wsparciem, dla wszystkich dzieł w parafii podejmowanych. Wielu parafian należących do Róż Różańcowych służy z oddaniem parafii nie tylko modlitwą, ale także i poświęconym czasem i pracą na rzecz naszej wspólnoty. Za te dzieła modlitwy i pracy jesteśmy naszym Różyczkom bardzo wdzięczni.
Zachęcamy także kolejnych Parafian do włączenia się i przynależności do tej grupy – gdy zbierze się tylko grupa kolejnych chętnych z radością powołamy do życia kolejną Różę.

Warto wiedzieć, że…
Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe. W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
– w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
– Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
– Ofiarowania Pańskiego (2 II),
– Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
– Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
– Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
– w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
– oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Obowiązki członków Żywego Różańca:
Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. (…)

Diese sexuelle Anziehungskraft auf die Füße ist eine sehr häufige Art von Fetischismus. https://austriapotenzmittel.com/ Anziehungskraft verursacht in der Regel Frauenbeine.