Sakrament Namaszczenia chorych

UDZIELANIE
W każdej chwili w razie potrzeby można wezwać kapłana, by udzielił sakramentu chorych.

W I sobotę każdego miesiąca odwiedzamy naszych chorych w ich domach. Prosimy wcześniej zgłosić chorego w kancelarii lub w zakrystii.

Oprócz tego na Dzień Chorego – w lutym sprawujemy Mszę św. w intencji chorych z naszej parafii i w czasie tej Mszy św. udzielamy sakramentu namaszczenia chorych.

ISTOTA SAKRAMENTU
Nie jest to „ostatnie namaszczenie”, ale sakrament uzdrowienia i umocnienia, w którym Bóg dodaje siły i łaski, aby chrześcijanin wytrwał w chorobie i jeśli to możliwe powrócił do zdrowia. Cierpienie znoszone razem z Chrystusem staje się sytuacją zbawienia.

PYTANIA DOTYCZĄCE SAKRAMENTU NAMASZCZENIA CHORYCH

Jak często można przyjmować sakrament chorych?
Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować ile razy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie choroby.

Kto udziela namaszczenia chorych?
Namaszczenia chorych udzielają kapłani, używając oleju poświęconego przez biskupa, a w razie potrzeby przez kapłana, który namaszcza chorego.

Jak udziela się namaszczenia chorych?
Do istoty tego sakramentu należy namaszczenie czoła i rąk chorego, z towarzyszącą modlitwą o specjalną łaskę płynącą z tego sakramentu.

Jakie skutki sprawia namaszczenie chorych?
Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące: – zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chorego i całego Kościoła, – umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień związanych z chorobą lub starością, – przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty, – powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu chorego, – przygotowanie na przejście do życia wiecznego.

https://ellinika-farmakeio.com/dapoxetini/