Sakrament Małżeństwa

Wskazania dla narzeczonych chcących zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

Nauki przedmałżeńskie.
Małżeństwo to wielka decyzja. Mogą się na nią odważyć ci, którzy mają wielką wiarę. Trzeba więc zapytać siebie o to, czy wierzę, czy zachowuję wiarę, czy ją rozwijam i jestem w społeczności wierzących, czyli w Kościele. Najważniejsze zaś pytanie brzmi: Dlaczego chcę zawrzeć ślub w Kościele (i nie chodzi tutaj o świątynię, ale właśnie o wspólnotę). Gdzie szukać odpowiedzi na te pytania? Z pomocą przychodzą dobrze przeżyte nauki przedślubne. Narzeczeni przygotowujący się do Sakramentu Małżeństwa mają obowiązek uczestniczyć w Katechezie przedmałżeńskiej i zgłosić się w Katolickiej Poradni Rodzinnej
KATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA:
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Diecezjalny Dom Formacyjny, ul.Emilii Gierczak 2, 48-300 Nysa. www.piotripawel.nysa.pl/sakramenty/malzenstwo/
2. Weekendowe kursy dla narzeczonych w ośrodku diecezjalnym w Raciborzu Miedoni lub w Nysie – szczegóły na : www.miedonia.pl i www.ddf.nysa.pl w zakładce „Kursy dla narzeczonych”.
Nauki przedmałżeńskie prowadzone są także przy innych parafiach.

SPRAWY PRZEDŚLUBNE
Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed wybraną datą ślubu. Należy wcześniej uzgodnić z ks. proboszczem lub z ks. wikarym dzień i godzinę spotkania.

Dokumenty:
– Akt chrztu świętego (ważny jest trzy miesiące od daty wystawienia). Na akcie chrztu powinna być informacja, że jest wystawiony do sakramentu małżeństwa i informacja o sakramencie bierzmowania (jeśli był przyjmowany w parafii chrztu).
– Świadectwo z katechezy ( ostatnia klasa nauki katechezy w szkole i indeks).
– Zaświadczenie o uczestniczeniu w katechezie przedmałżeńskiej i poradni.
– Dowód osobisty.
– Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (trzy egzemplarze). Zaświadczenie to jest ważne pół roku.
– Dane świadków (imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania).
– Akt ślubu cywilnego, jeśli został wcześniej zawarty.
– Akt zgonu małżonka (wdowiec, wdowa).
Po podpisaniu protokołu przedślubnego otrzymujemy zapowiedzi przedślubne, które doręczamy do parafii swojego miejsca zamieszkania, gdy jedna z osób mieszka na terenie innej Parafii.
Zapowiedzi trwają przez trzy niedziele. Po tym okresie odbieramy z parafii potwierdzenie wygłoszonych zapowiedzi i dostarczamy do parafii ślubu.

Spowiedź przedślubna
Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne (po spisaniu protokołu i przed ślubem). Przy spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna i podać kartki do podpisania.

Świadkowie
Przy zawieraniu małżeństwa wymagana jest obecność dwóch świadków. Świadkowie muszą być pełnoletni. Najpóźniej tydzień przed ślubem podajemy do kancelarii dane świadków: nazwisko, imię, datę urodzenia, adres, nr dowodu, datę wystawienia dowodu i miejsce oraz pesel.

W dniu ślubu
Świadkowie przychodzą do zakrystii 15 minut przed wyznaczoną godziną ślubu. Przynoszą ze sobą kartki od spowiedzi narzeczonych oraz obrączki. Świadkowie podpisują protokół przedślubny i zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego.
Po Mszy świętej nowi małżonkowie przychodzą do zakrystii i podpisują zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego. Jeden egzemplarz zaświadczenia otrzymują, drugi jest dostarczany do Urzędu Stanu Cywilnego, trzeci pozostaje w parafii ślubu.

Wskazania organizacyjne
Oprawę muzyczną zapewnia zatrudniony w parafii organista, dodatkowi muzycy proszeni są o kontakt z nim, podczas Mszy św. ślubnej wykonywane mogą być tylko pieśni natury liturgicznej, nie ma zgody na wszelkiego rodzaju świeckie utwory.
Zdjęcia i filmy video może wykonywać osoba, która przeszła odpowiedni kurs przygotowawczy i potrafi potwierdzić ten fakt zaświadczeniem.

MODLITWA NARZECZONEGO [św. Jan Paweł II]
Panie Jezu! Proszę Cię w intencji Narzeczonej (imię),
którą wybrałem na towarzyszkę mego życia.
Spraw, by była ze mną szczęśliwa
i nie dopuść, bym kiedykolwiek ją skrzywdził.
Przygotuj ją do roli kochającej i wiernej żony
oraz troskliwej i opiekuńczej matki.
Niech wiernie naśladuje
Twoją Niepokalaną Matkę Maryję.
Naucz mnie szanować ją i kochać miłością ofiarną
jaką Ty nas ukochałeś i oddałeś swoje życie za nas.
Niech z dobrocią niesie pomoc potrzebującym
i opiekuje się słabymi i bezbronnymi.
Odkryj przed nią cud macierzyństwa,
byśmy rodząc i wychowując nasze dzieci
z radością budowali szczęśliwy dom.
Uczyń mnie silnym i opiekuńczym,
bym był oparciem dla niej w chwilach słabości.
Zachowaj naszą miłość od zepsucia
i doprowadź ją do pełnego rozwoju.
Proszę Cię, Panie Jezu ! Amen

MODLITWA NARZECZONEJ [św. Jan Paweł II]
Panie Jezu! Postawiłeś na drodze mego życia Narzeczonego (imię),
któremu zawierzyłam,
i z którym chcę na zawsze związać mój los.
Czuwaj nad nim i broń go od niebezpieczeństw.
Uczyń go prawym, mądrym i dobrym.
Daj mu mężne serce, by nie obawiał się trudności
lecz pokonywał je dzięki Twojej łasce.
Spraw, by całkowicie wyzbył się egoizmu,
a znajdował szczęście w obdarowywaniu.
Uformuj w nim postawę troskliwego ojca
i uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności.
Niech z miłością przyjmie każde poczęte dziecko
i opiekuje się z troską naszym przyszłym domem.
Niech będzie wiernym naśladowcą
Twego opiekuna Świętego Józefa.
Naucz go opanowywać zmysłowość
i podporządkowywać własne ciało
w służbie prawdziwej i odpowiedzialnej miłości.
Spraw, bym mogła całkowicie
powierzyć się mu w miłości i być jego szczęściem.
Niech będzie mi wierny
i niech zachowuje Twoje przykazania.
Proszą Cię o to, Panie Jezu! Amen.

https://farmaciero247.com/cumpara-viagra-generica-online/