Slide One
Slide One
Slide One - copy
Slide One - copy
Slide One - copy - copy
Slide One - copy - copy
previous arrow
next arrow

Aktualności

Prace konserwatorskie przy oknach witrażowych

Prace konserwatorskie przy oknach witrażowych

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Paczkowie w lutym 2021r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy pn. „Konserwacja okien witrażowych oraz zagospodarowanie placu przy kościele p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Paczkowie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę Rady Decyzyjnej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, a następnie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W rezultacie czego, w dniu 7 lipca br. Proboszcz Parafii podpisał umowę o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa Opolskiego. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 56 tys. zł, w tym ponad 42 tys. zł to dotacja unijna.
Przedsięwzięcie obejmowało przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz prac restauratorskich polegających na renowacji 2 szt. okien witrażowych w kościele p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Paczkowie, w zakresie:
– demontażu i montażu okien (po konserwacji);
– prac konserwatorskich (oczyszczenia witraży, uzupełnienia tynków, naprawy siatki ołowianej, uzupełnienia kitu witrażowego);
– prac zabezpieczających (zabezpieczeniu otworów po 2 wyciągniętych do konserwacji oknach).
Dodatkowo w ramach operacji został zagospodarowany teren przy kościele, poprzez postawienie 5 szt. donic, w których nasadzonych zostało 45 szt. krzewów ozdobnych.
Celem projektu jest przeciwdziałanie dalszej degradacji zabytku, podniesienie walorów architektonicznych i estetycznych obiektu, tym samym zachowanie ich wartości zabytkowej.
W listopadzie br. zakończono realizację operacji.
Przypominamy, że w ubiegłym roku Parafia realizowała podobny projekt dofinansowany ze środków unijnych, który polegał na pracach konserwatorskich przy 3 oknach witrażowych oraz zagospodarowaniu placu przy kościele poprzez montaż 5 ławek, 3 stojaków na rowery i nasadzeniu zieleni.

Paczków – Javornik, bezgraniczna inspiracja

Paczków- Javornik bezgraniczna inspiracja

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Paczkowie realizuje polsko- czeski projekt „Paczków- Javornik bezgraniczna inspiracja”. W ramach projektu przeprowadzona zostanie renowacja południowej kruchty z portalem kościoła w Paczkowie w celu zwiększenia atrakcyjności zabytku. Zakładane są również działania informacyjne w punktach obsługi turystów w Paczkowie i Javorniku w celu promocji efektów projektu i dziedzictwa kulturowego. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej pogranicza poprzez zwiększenie jakości oferty kulturowej nysko-jesenickiego pogranicza ( zachowanie i wyeksponowanie cennego zabytku).

Projekt realizowany jest w partnerstwie z czeskim partnerem – Město Javorník

Czas realizacji projektu: 01.10.2020 – 30.06.2021 czytaj dalej…

Ważny Komunikat!!!

Ważny Komunikat!!!

Drodzy Parafianie!
Sytuacja, jaką przeżywa cały świat zmusza także i naszą Wspólnotę parafialną do zupełnie innego niż tradycyjne świętowania czasu Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. W związku trwającym w naszym kraju stanem epidemicznym, prosimy, by zastosować się do ustaleń, jakie zostały podjęte na czas zbliżających się świąt Wielkanocy: czytaj dalej…