Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Paczkowie w lutym 2021r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy pn. „Konserwacja okien witrażowych oraz zagospodarowanie placu przy kościele p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Paczkowie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę Rady Decyzyjnej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, a następnie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W rezultacie czego, w dniu 7 lipca br. Proboszcz Parafii podpisał umowę o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa Opolskiego. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 56 tys. zł, w tym ponad 42 tys. zł to dotacja unijna.
Przedsięwzięcie obejmowało przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz prac restauratorskich polegających na renowacji 2 szt. okien witrażowych w kościele p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Paczkowie, w zakresie:
– demontażu i montażu okien (po konserwacji);
– prac konserwatorskich (oczyszczenia witraży, uzupełnienia tynków, naprawy siatki ołowianej, uzupełnienia kitu witrażowego);
– prac zabezpieczających (zabezpieczeniu otworów po 2 wyciągniętych do konserwacji oknach).
Dodatkowo w ramach operacji został zagospodarowany teren przy kościele, poprzez postawienie 5 szt. donic, w których nasadzonych zostało 45 szt. krzewów ozdobnych.
Celem projektu jest przeciwdziałanie dalszej degradacji zabytku, podniesienie walorów architektonicznych i estetycznych obiektu, tym samym zachowanie ich wartości zabytkowej.
W listopadzie br. zakończono realizację operacji.
Przypominamy, że w ubiegłym roku Parafia realizowała podobny projekt dofinansowany ze środków unijnych, który polegał na pracach konserwatorskich przy 3 oknach witrażowych oraz zagospodarowaniu placu przy kościele poprzez montaż 5 ławek, 3 stojaków na rowery i nasadzeniu zieleni.