Poniedziałek – 14 października – Dzień odnowy wiary
10.00   Za + Lucynę Błachut – od kuzyna Rafała z rodziną.
17.30   Nabożeństwo Różańcowe.
18.00   1) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha św. dla Dominiki
i Rafała z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
            2) O błogosławieństwo Boże i dary Ducha św. dla uczestników rowerowej pielgrzymki do Barda.
            3) Za + Jana Koneweckiego.
            4) Za + syna Jana – gregorianka.
NABOŻEŃSTWO POKUTNE

 Wtorek – 15 października – Dzień modlitwy za zmarłych
8.00 – Spotkanie misyjne dla dzieci z klas I – IV.
10.00   1) Za + męża Stanisława Chlebickiego (1. rocz.), ++ rodziców Stefanię i Stanisława Gazdów, ++ teściów Wiktorię i Józefa Chlebickich, ++ rodzeństwo: Krystynę, Mieczysława, Wandę i Marię.
            2) Za + Wiktorię Dudek – od Zofii i Stanisława Grzegorzków.
17.30   Nabożeństwo Różańcowe.
18.00   1) Za + syna Jana – gregorianka.
            2) Za + Lucynę Błachut – od kuzyna Wojciecha z rodziną.
            3) Za ++ syna Wiesława Jakubiszyna, Michała Urbasia, Dominika, Emila Ligockiego, za ++ z rodziny Wójcików, ++ braci, siostry i bratowe.
NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH

Środa – 16 października – Dzień modlitwy za chorych oraz małżeństwa i rodziny
10.00   1) Za + syna Jana – gregorianka.
            2) Za + męża Tadeusza Barowa (7. rocz.), ++ rodziców Marię i Piotra Gancarskich, ++ teściów Apolonię i Jana Barowów. (Msza św. z sakramentem namaszczenia chorych)
17.30   Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. (kościół parafialny)
18.00   (kościół parafialny) 1) Rocznice ślubu: Krystyna i Franciszek Śleziakowie (50); Ewa i Czesław Tycowie (40); Bogumiła i Zdzisław Fydowie (40); Alicja i Mieczysław Fludrowie (40); Małgorzata i Zbigniew Karolowie (30); Iwona i Daniel Bogdanowiczowie (16); Renata i Krzysztof Fludrowie (9); Malwina i Artur Ligoccy (5); Agnieszka i Patryk Grociakowie (1).
            2) Za + Jerzego Popiłkę.
            3) Za ++ Zofię i Józefa Dziedziców oraz za ++ z pokrewieństwa.

Czwartek – 17 października – Dzień Eucharystii
8.00     Msza św. dla klas I – IV. Za + Stefana Drobnego.
9.00     Msza św. dla klas V – VIII. Za Parafian.
10.00   Za + syna Jana – gregorianka.
11.45   Spotkanie misyjne dla uczniów szkoły średniej.
17.30   Nabożeństwo Różańcowe.
18.00   1) Za + córkę Malwinę, ++ Czesławę i Jana Kalfasów, Genowefę i Mariana Kruczków i za ++ z pokrew.
            2) Za + Lucynę Błachut – od koleżanek z Medicusa.
NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE Z PROCESJĄ

 Piątek – 18 października – Dzień pojednania
10.00   1) Za + syna Jana – gregorianka.
            2) Za + wnuczka Przemysława i jego dziadków.
            3) Za + mamę Stefanię Przeworek (30. dzień).
17.30   Nabożeństwo Różańcowe.
18.00   1) Za + Józefa Tokarskiego (10. rocz.).
            2) Za + Marka Robaka oraz + teściową Helenę Robak.
NABOŻEŃSTWO PRZEBŁAGALNE

 Sobota – 19 października – Dzień Maryjny
10.00   1) Za + syna Jana – gregorianka.
            2) Za + Wiktorię Dudek – od Teresy Urbańczyk.
            3) O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Ireny.
11.30   Nabożeństwo dla najmłodszych dzieci ze specjalnym błogosławieństwem.
17.30   Nabożeństwo Różańcowe.
18.00   1) Za + Marię Dudek (8. rocz.) oraz za ++ z rodziny i znajomych.
            2) Za + Lucynę Błachut.
AKT OFIAROWANIA PARAFII MATCE BOŻEJ I APEL JASNOGÓRSKI

 XXIX Niedziela Zwykła – 20 października – Zakończenie MISJI ŚWIĘTYCH
8.00     1) Za + Teresę Ołdak (1. rocz.), + mamę Annę ++ braci, siostrę, szwagra, bratową i pokrewieństwo.
            2) Za ++ z rodzin Tomaszewskich i Dymytrów, ++ siostrę Irenę i szwagra Jana.
            3) Za + męża i ojca Stanisława, + Romana Rzeszota, ++ rodziców, siostry, braci z rodzin Kozłowskich i Szczotków.
9.15     (kościół Matki Bożej) Za + Bożenę Wójcik (9. rocz.).
10.45   1) Przez wstawiennictwo Anioła Stróża z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha św. dla Laury z okazji 2. rocznicy urodzin oraz dla Liliany z okazji 6. rocznicy urodzin.
            2) Za + Irenę i za ++ rodziców Marię i Pawła Bujalskich.
12.00   1) Za Parafian.
            2) Za ++ męża Mariana Prostaka, brata Jana Barana, bratową Emilię, Krystynę Domagałę, Barbarę Sołtysik, Jana Bugnę i za ++ rodziców z obu stron.
16.15   Nabożeństwo Różańcowe.
17.00   1) Za + Zofię Chmaj.
            2) Za + syna Jana – gregorianka.