Poniedziałek, 15 listopada
6.30 1) Za + Zofię Gorączko w 30. dzień po śmierci.
2) Za + Marię Radoń.
18.00 1) Za + Jana Specylaka (w 15. rocznicę śmierci) i ++ z rodziny.
2) Za ++ przyjaciół Zofię i Józefa Dziedzic oraz Anielę i Czesława Osiadacz.

Wtorek, 16 listopada – święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu
6.30 1) Za ++ Karolinę oraz rodziców i rodzeństwo.
2) Za ++ Jadwigę i Mariana Chat.
18.00 1) Za ++ Henryka Karskiego (w 14. rocznicę śmierci), dziadków Wandę i Franciszka Pomietło, dziadków Helenę i Zygmunta Karski oraz Jerzego i Sebastiana Karski.
2) Za + Bogdana Surówkę – od pracowników firmy „Argo-Hytos”.

Środa, 17 listopada – św. Elżbiety Węgierskiej
6.30 1) O błogosławieństwo i zdrowie dla Józefa Potasiak.
2) Za + Zofię Kuc – od uczestników pogrzebu.
17.30 (kościół Matki Bożej) Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 (kościół Matki Bożej) 1) O bł. B. i zdrowie dla Burmistrza za pomoc w uporządkowaniu grobu – od rodz. Siekierskich.
2) Za ++ Jana Humaj (w 1. rocznicę śmierci) i Irenę Humaj (w 14. rocznicę śmierci) oraz rodziców z obu stron.

Czwartek, 18 listopada – bł. Karoliny Kózkówny
6.30 Za + Pawła Sowa i ++ z rodziny.
16.00 (szkolna) Za ++ Eugeniusza Pawlus oraz rodziców z obu stron i rodzeństwo.
18.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie dla Mieczysława z okazji 70. rocznicy urodzin.
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie dla synów Jakuba i Bartosza z okazji urodzin.
3) Za ++ męża Tadeusza Musiatewicza, rodziców Leokadię i Jana Pędziwiatr, teściów Mariannę i Jana Musiatewicz oraz brata Zbigniewa Pędziwiatr i Urszulę Szostek.
Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Piątek, 19 listopada
6.30 Za + Zofię Kuc – od Krystyny i Ryszarda Wielopolskich.
18.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty z okazji urodzin.
2) Za + Janinę Ptasznik w 30. dzień po śmierci.
3) Za ++ rodziców Jana i Elżbietę Burzin oraz Stanisławę i Antoniego Śpiewak.

Sobota, 20 listopada – św. Rafała Kalinowskiego
6.30 Za ++ rodziców Genowefę i Władysława Kieliszek oraz Władysława Majewskiego.
18.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, a także z prośbą o błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla synów: Jakuba (z okazji 25. rocznicy urodzin) i Sebastiana (z okazji 12. rocznicy urodzin) oraz Krystiana i Dawida.
2) Za ++ Jerzego i Benedykta Pietrzyński oraz Beatę Sondej.

Niedziela, 21 listopada – uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
8.00 1) Za ++ rodziców Władysława i Jadwigę Wychowaniec oraz brata Jerzego, a także ++ z rodzin Wychowaniec i Horbaczewski.
2) Za ++ Franciszkę i Jana Bułków, Bronisławę i Władysława Gosów, brata Jana Gos oraz Wandę, Ignacego i Zbigniewa Matuszewskich, a także Kazimierza Kmiecik.
9.15 (kościół Matki Bożej) 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Michała z okazji 40. rocznicy urodzin.
2) Za + ojca Mieczysława Głębickiego w 25. rocznicę śmierci.
10.45 1) Za ++ z rodzin Róży różańcowej Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a także ++ członkinie tej Róży różańcowej, księży Edwarda i Franciszka oraz dusze czyśćcowe.
2) Za ++ braci Henryka Gaidzik, Antoniego Borowicz i Kazimierza Menduś.
12.00 1) Za + męża Piotra Roman (w 2. rocznicę śmierci) i ++ z rodziny.
2) Za ++ Kazimierza, Genowefę i Emila Gardas, Wiktorię i Michała Płoskonka oraz ++ z obu stron.
16.15 Nabożeństwo niedzielne.
17.00 Za ++ męża Ludwika Kotrys i syna Andrzeja oraz ++ z rodziny.