Poniedziałek, 30. Października
6.30 Za ++ rodziców Genowefę i Władysława Kieliszek, + Władysława Majewskiego, ++ z rodziny Kieliszek, Caputa, Mess i Jaworski.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1) Za + Stanisława – of. od wnuków.
2) Za + Zbigniewa Patkowskiego – of. od przyjaciół.
Wtorek, 31. Października
6.30 1) Za ++ członków Róży Różańcowej Matki Bożej Królowej Wszystkich Świętych, ++ z ich rodzin, ++ Księży i Siostry Zakonne z naszej Parafii.
2) Za + Stanisława Kmiecik w 1. r. śmierci.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1) Za ++ Małgorzatę Gąsior w 34. r. śmierci, + Wiesława w 7. r. śmierci, ++ rodziców Józefę i Adama Zajchowskich.
2) Za + Zbigniewa Patkowskiego – of. od przyjaciół.
19.00 Modlitewny WIECZÓR UWIELBIENIA
Środa, 01. Listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych
8.00 1) Za ++ z rodziny: Macałów, Rzeszotów, Kozłowskich, Szczotków, Orzechowskich, Michaliszynów.
2) Za ++ z rodzin: Trojanowskich, Szwed, Sokołowskich, Strudzińskich i Czejgis.
9.15 (kościół Matki Bożej) 1) Za ++ z rodzin Ptasznik, Daniel, Sokołowskich, Kulikowskich, Kotowiczów oraz dusze w cz. cierp.
2) Za ++ rodziców Józefę i Stanisława Płoskonka, ++ rodziców Stefanię i Bronisława Grociak i ++ krewnych z rodzin.
10.45 Za ++ z rodzin: Chłopiński, Kurnyta i Psonak.
12.00 1) Za + Stefana Maryniak, jego ++ rodziców Marię i Stefana, ++ Paulinę i Stefana Tomickich oraz ++ z rodziny z obu stron.
2) Za ++ Anielę i Czesława Osiadacz w kol. r. śmierci oraz ++ z rodziny z obu stron.
14.00 NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH NA CMENTARZU.
17.00 Za ++ rodziców Edwarda i Janinę Walewicz, + żonę Grażynę, szwagra Zenona i wszystkich ++ z rodzin Walewicz, Walewacz i Macała.
Czwartek, 02. Listopada – wspomnienie wszystkich Wiernych Zmarłych
6.30 W intencjach Ojca Świętego.
9.00 Za + Karola Moroń, ++ rodziców z obu stron i ++ rodzeństwo.
16.00 Za wszystkich wiernych zmarłych.
17.15 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych polecanych w wypominkach.
18.00 1) Za ++ rodziców Teklę i Szczepana, + męża Jana, ++ teściów Katarynę i Jana, ++ dziadków z obu stron i dusze czyśćcowe.
2) Za ++ rodziców Józefę, Józefa, ++ rodzeństwo Walerię, Władysława, Adama, bratanka Adama Chronowskich, ++ Wiktorię i Jana Wójcik, Janinę i Juliana Fyda, Bogdana Koszyk, Marcina Gągolę, Janinę Ciołko, Tomasza Chronowskiego.
19.30 na cmentarzu DROGA KRZYŻOWA ZA ZMARŁYCH
Piątek, 03. Listopada
6.30    Za ++ Bożenę i Roberta Brzoski i ++ z rodziny.
17.15 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych polecanych w wypominkach.
18.00 1) Za ++ członków Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2) Za ++ Kazimierę i Macieja Bogacz.
Sobota, 04. Listopada – św. Karola Boromeusza, biskupa
6.30 1) Za ++ członków Róży Różańcowej Matki Bożej Królowej Polski i ++ z ich rodzin.
2) Za + Karola Gabryel, + mamę Teresę.
17.15 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych polecanych w wypominkach.
18.00Msza św. zbiorowa za zmarłych (intencje zostaną odcztane na początku Mszy św.)
Niedziela, 05. Listopada – XXXI Niedziela Zwykła
8.00 1) Za + brata Antoniego, + siostrę Alicję, ++ dziadków z obu stron i ++ z rodziny.
2) Za + męża i syna Kołodziejczyk, ++ siostry i szwagrów, ++ brata i bratową Domańskich, Dulaków, ++ koleżanki i sąsiadów.
9.15 (kościół Matki Bożej) 1) Za ++ rodziców Ludwikę, Jana, + szwagra Józefa, + brata Zdzisława, ++ z rodziny.
2) Za + Stanisławę Klukowską, + Władysława Klukowskiego oraz ++ z rodziny.
10.45 1) Za ++Marię, Stanisława, Wiesława, chrzestnych Marię i Wilhelma, ++ dziadków Annę, Karola, Annę i Franciszka, ++ z rodziny Hanusów, Bidzińskich.
2) Za ++ rodziców Eugeniusza i Genowefę Wójcik, ++ z rodziny Wójcik i Drobny.
12.00 O bł. Boże w int. Sebastiana Greniuk z ok. 14. r. urodzin oraz o dary Ducha Świętego dla braci Krystiana, Jakuba i Dawida.
16.15 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych polecanych w wypominkach.
17.00 Za ++ Helenę, Stanisławę, Ludwika, Bronisława z rodziny Stankiewiczów, ++ Martę i Joachima Kiełkowskich, ++ Lucynę, Mariolę, Adama, Katarzynę Borkowskich, + męża Czesława Bułka.