• Dziękujemy za ofiary składane na utrzymanie naszej parafii oraz za stypendia mszalne.
• Do nabycia jest najnowszy numer Gościa Niedzielnego.
– Dziś o godz. o godz. 15.00 na plebanii posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, o godz. 16.15 zapraszamy na nieszpory.
– Dzieciom i Młodzieży, którzy rozpoczęli ferie zimowe życzymy błogosławionego czasu wypoczynku. Przypominamy, że z racji ferii w najbliższym tygodniu nie będzie spotkania Kręgu biblijnego i Oazy młodzieżowej oraz Mszy św. szkolnej. Nie będzie także sobotnich spotkań dla Marianek i Ministrantów.

WTOREK – NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego
– O godz. 10.00 w kościele parafialnym Msza św. w intencji wszystkich seniorów, osób chorych i cierpiących. Pod koniec Mszy św. udzielimy Sakramentu Namaszczenia Chorych oraz tzw. błogosławieństwa Lurdzkiego. Prosimy, by w imię braterskiej solidarności pomóc naszym chorym w dotarciu na tę Mszę św.
CZWARTEK
– Po wieczornej Mszy św. zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu.

SOBOTA
– O godz. 4.00 rano z dworca PKS przy k-le MB wyjazd pielgrzymów do Ziemi Świętej.
– Okazja do spowiedzi św. o godz. 16.00.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie przystąpiło do realizacji ministerialnego Programu «Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej», finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Zapraszamy do zgłaszania się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie (ul. Piastowska 33a): osoby niepełnosprawne, które chciałyby skorzystać z nieodpłatnych usług osobistego Asystenta oraz osoby zainteresowane pełnieniem, wynagradzanej finansowo, funkcji Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Szczegółowe informacje oraz druki zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie (www.pcprnysa.pl).