Dla wszystkich, którzy rozpoczęli już przygotowanie do bierzmowania, czyli uczniów od 6 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy gimnazjum włącznie proponujemy wyjazd na spotkanie formacyjne, które odbędzie się 15-17 marca 2019W Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny.
Ładowarka – bo tak się nazywa to spotkanie, to czas, w którym z pewnością uda się nam podładować duchowo swoje serce, tzn. umocnić relację z Panem Bogiem.

A o tym jak było w zeszłym roku możesz poczytać tu:
www.opole.gosc.pl
www.opole.gosc.pl

Zapisy niebawem.